La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’ASSOCIACIÓ BALEAR DE L’ARBRE (CIF: G57634412) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
Per a quines finalitats demanem les dades que us sol·licitem.
Quina és la legitimació per al tractament.
Durant quant de temps els conservem.
A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
Quins són els seus drets i com exercir-los.
RESPONSABLE: veure dades a l’encapçalament.

FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si marca la casella d´acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Un cop resolta la vostra sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·licite la baixa dels mateixos.

Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les vostres dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les vostres dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Un cop es contesta la vostra petició per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament. En el cas de rebre el vostre CV, les vostres dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, l’edat mínima que estableixi la normativa de protecció de dades aplicable i/o disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les vostres dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.
Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment no condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.