Realització de treballs d’altura en arbres.

A qui va dirigit?

L’execució de tasques d’arboricultura d’altura fa que aquest taller estigui enfocat a professionals atrets per l’acció mecànica de la grimpada d’arbres, cal destacar el seu enfocament cap a treballadors amb i sense experiència en la poda d’altura que vulguin conèixer les darreres tècniques i materials relacionats amb aquesta especialització.

És un taller sobre tècniques d’ascens, descens i desplaçaments horitzontals a la capçada dels arbres, sense deixar de banda la seguretat i el coneixement de la prevenció de riscos laborals. Dirigit a arbristes i jardiners podadors que vulguin executar o dirigir accions en les arbres.

Relacionat amb la UC1119_2. Gestió i Manteniment d’Arbres i Palmeres.

Quina estructura, contingut i desenvolupament té el taller?

Dia 1 (8h). Teòrica a l’aula:

 • Història de la grimpada d’arbres.
 • Raons per podar els arbres.
 • Tria de l’equip de protecció individual.
 • Pla de treball.
 • Pla de seguretat, EVA bàsica.
 • Nusos per a la grimpada.
 • Protocols de treball.

Dies 2 i 3 (16h). Pràctica exterior:

S’efectuarà en arbres d’estructura considerable i s’alternarà en cada procés la teòrica suficient per a cada objectiu pràctic.

Accions que es duran a terme:

 • Tria de l’equip de grimpada. ‐
  • Selecció d’estris i materials per a treballar la tècnica de la grimpada.
 • Ascens a l’arbre.
  • Col·locació de l’equip individual de grimpada.
  • Instal·lació en l’arbre de l’equip de grimpada.
  • Subjecció personal de l’equip a l’arbre.
  • Grimpada de l’arbre fins al lloc de treball.
 • Desplaçament per la capçada.
  • Fixació de l’equip de grimpada.
  • Col·locació d’un punt d’ancoratge de seguretat suplementari.
  • Desplaçament ancorat dalt de l’arbre.
  • Manteniment de la tensió a la corda durant tots els moviments.
 • Poda de branques segons el pla de treball (no es farà efectiu l’ús d’eines de tall)
  • Selecció de les branques.
  • Selecció de la màquina o eina per a efectuar el tall.
  • Qualitat del tall.
  • Control de la caiguda de la branca
  • Tractament de les ferides provocades.
 • Descens de l’arbre.
  • Assegurament dels equips de grimpada.
  • Descens amb l’aplicació de la tècnica adequada.
  • Desmuntatge de l’equip de grimpada de l’arbre.
 • Revisió i manteniment del material.
  • Recollida del material de grimpada.
  • Revisió del material a fi de detectar possibles deterioraments.
  • Eliminació dels elements deteriorats.
  • Manteniment dels elements de grimpada.
 • Compliment del temps establert segons el pla de treball en funció del pressupost.
  • Iniciació visual a la realització de pressupostos.
 • Compliment dels requeriments de prevenció de riscos laborals i mediambientals.
  • Ús correcte d’equips de protecció individual (EPIs).
  • Tractament de residus generats.
  • Compliment de les normes de seguretat.

Quin material és necessari per a assistir al taller?

L’associació proveirà d’equips de treball a excepció de:

 • Roba i calçat adequats (no és necessària roba de seguretat)
 • Casc i protecció ocular

Nota: En cas de tenir equip propi, els monitors en valoraran la seva utilització. Tot i així, s’aconsella dur‐lo al taller perquè així l’equip en qüestió podrà ser revisat i valorat.

Hi haurà cafeteria a prop de la zona de pràctiques

Què pretenem transmetre amb aquest taller?

Aquest taller precedeix obligatòriament al d’Arboricultura 1. Bàsic, dissenyat per a adquirir el coneixement i la mentalització necessaris per a executar les tasques d’arboricultura amb el màxim respecte i seguretat.

Per la seva banda, Grimpada d’arbres 1. Bàsic és un taller d’especial interès perquè transmet les tècniques segures i les bones pràctiques per a treballs d’altura, verticals i horitzontals en l’arbre, per tant, és un taller concret d’ascens, descens i desplaçament amb mitjans manuals i materials d’ús individual. També està vinculat al procediment de grimpada i desplaçament i a l’observació de l’arbre per a avaluar totes les àrees que cal desenvolupar, ja siguin en el seu entorn com en l’arbre mateix.

Ponents

En la recerca de l’excel·lència, aquest taller de Grimpada d’arbres 1. Bàsic el realitzen i gestionen grimpadors experimentats i en actiu amb una llarga trajectòria no només laboral sinó també d’implicació activa en el desenvolupament de l’activitat arbòria en general. Els ponents d’aquesta activitat són instructors experimentats que compliran amb totes les expectatives, tant d’un aprenent novell com també dels assistents veterans que tinguin la intenció de posar‐se al dia en les noves tècniques i equips.

Equip instructor:

 • Toni
 • Tawfi
 • Luis

FORMACIÓ RELACIONADA

Apostem per la formació ja que com més sapiguem, més bé ho farem i com més i millor donem a conèixer el món de l’arbre, més comprensió i suport rebrà, per tant el nostre compromís té un clar objectiu formatiu.

Per tot això, l’ABA es proposa un seguit d’accions que s’han de desenvolupar per a les unitats de competència bàsiques necessàries i un glossari de termes resolts de la següent manera:

1. Tallers d’Arboricultura bàsic i avançat:

1.1. Gestionar i realitzar la plantació d’arbres i palmeres ornamentals
1.2. Avaluar arbres i palmeres ornamentals
1.3. Gestionar i realitzar el manteniment i la conservació d’arbres i palmeres ornamentals

2. Tallers sobre Realització de treballs d’altura en arbres:

2.1. Tècniques bàsiques en treballs d’altura en arbres
2.2. Tècniques avançades en treballs d’altura en arbres
2.3. Tècniques de rescat i autorescat en treballs d’altura en arbres
2.4. Poda bàsica i cirurgia arbòria.

3. Tallers auxiliars:

3.1. Primers auxilis
3.2. Tècniques d’ús i manteniment de motoserra i estris de tall
3.3. Utilització de plataforma elevadora automotriu
3.4. Biologia i identificació d’espècies arbòries de primavera i estiu
3.5. Biologia i identificació d’espècies arbòries de tardor i hivern

Junta directiva ABA.

Taller de Grimpada d’arbres 1. Bàsic.