Història d’ABA

Al 2009 un grup de professionals de l’arboricultura van fundar l’Associació Balear de l’Arbre (ABA), una entitat independent i sense ànim de lucre integrada per professionals i ciudatans voluntaris preocupats per la pèrdua i degradació del patrimoni arbori de les Illes Balears.

La finalitat de l’Associació és, per una banda, establir una xarxa de professionals, la seva professionalització mitjançant cursos, activitats i jornades tècniques, i per l’altra, millora de la cultura de l’arbre per a que el propi ciutada vulgui cuidar-los.

Els principals objectius són:

  • Difusió de la cultura de l’arbre per a totes les persones
  • Formació d’una xarxa de professionals que tenen que veure amb els arbre
  • Protecció del patrimoni arbori
  • Investigacions dels arbres i la biodiversitat

Si vols, pots consultar la composició de la junta d’ABA.

Si vols ajudar, fest’n soci https://arbrebalear.es/ser-soci

________________________________________________________________

La Asociación Balear del Árbol es una asociación de conservación medioambiental multidisciplinar que nace en 2009 con un doble objetivo. Profesionalizar el sector a través de formaciones técnicas y asesoramiento y trasladar la cultura del árbol a todos los ciudadanos. En este año que cumplimos 15 años de experiencia, ABA trabaja con ahínco para desarrollar una raíces sólidas y crear una copa para que estén más cerca de la sociedad. Si quieres ayudar, hazte socio/a https://arbrebalear.es/ser-soci