Beques per escoles i entitats

Per tal de millorar en la divulgació de la cultura de l’arbre s’ofereixen 2 beques anuals, destinades a fomentar les activitats de divulgació per escoles i les activitats de plantació d’arbres per entitats.

La beca per les escoles està oberta a totes les escoles de Mallorca d’alumnes de primària (6-16 anys), es planteja inicialment realitzar una plantació d’abres, però la beca queda oberta a qualsevol altra projecte que siga viable.

La segona beca, per realitzar activitats de plantació per entitats, està oberta a totes les entitats de Mallorca, incloses les administracions i entitats sense ànim de lucre.

Tots els projectes són avaluats tècnica i econòmicament, i han de complir uns criteris de selecció.