Història d’ABA

Al 2009 un grup de professionals de l’arboricultura van fundar l’Associació Balear de l’Arbre (ABA), una entitat independent i sense ànim de lucre integrada per professionals i voluntaris preocupats per la pèrdua i degradació del patrimoni arbori de les Illes Balears.

La finalitat de l’Associació és establir una xarxa de professionals, la seva professionalització mitjançant cursos, activitats i jornades tècniques, i la millora de la cultura de l’arbre per a que el propi ciutada sigui capaç de coneixer i reconeixer que és una actuació favorable i que és una agressió a la vida de l’arbre.

Els principals objectius són:

  • Difusió de la cultura de l’arbre.
  • Formació d’una xarxa de professionals.
  • Promoció i difusió de la seguretat en el treball.
  • Difusió de les bones pràctiques de l’arboricultura moderna.

Si vols, pots consultar la composició de la junta d’ABA.